Landsbygdsutveckling

GUBIS

Ansök om Lokalt Utvecklings Bidrag här

Bakgrund

I november 2020 beslutade Regionstyrelsen att ge GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan det formella ansvaret för att administrera och marknadsföra en extra  bidragsinsats, som regeringen utställt till Region Gotland på grund av pandemin. En extra bidragsinsats om 1.250.000kr. GUBIS, i sin tur, lierade sig då med organisationen, Hela Sverige ska leva, för att i samverkan kunna hantera LUB ansökningar under 2021. LUB riktar sig till utvecklingsaktörer, så som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland.

Fokusområden landsbygdsutveckling

Med fokusområde avses:

  • ett område där samtliga eller lejonparten av medlemmarna har likartat intresse av att tillföra sin socken/socknar denna utvecklingsfaktor framåt.
  • ett område där en utvald person eller ett utv.bolag tar initiativet och/eller projektledningsansvaret med uttalat stöd av eller i symbios med GUBIS.
  • ett område där bedömningen är att en gemensam GUBIS röst gentemot omvärld och partners, för det som är tänkt att fokusområdet ska skapa, har bättre utsikter att få tyngd, gehör och framgång.

 

Har du en idé inom ett fokusområde?

Våra Fokusområden

Genomförda utvecklingsarbeten

Finn fler exempel på genomförda utvecklingsarbeten genom att titta i GUBIS medlemsförteckning så finner du kontaktuppgifter till utvecklingsbolagen som bäst kan svara på vad och hur de gått tillväga med sina genomförda utvecklingsarbeten. Medlemmarnas webbadresser finner du

Landsbygdskalaset

Vad är upplägget för årets (2019) Landsbygdskalas?

– Fokus är på byggande på landsbygden. Besökarna kommer att få ta del av inspirerande tal bland annat om boende på landsbygden, vattenprojekt och fiskodling på land. Det kommer finnas möjlighet att köpa mat på plats, men man är välkommen att ta med sig picknick som vanligt.

Vilka kommer att vara på plats?

– Dels är det arrangörerna från Gotländska utvecklingsbolag i samverkan, Hela Sverige ska leva, Vuxenskolan, Lantbrukarnas Riksförbund och besökare som är intresserade av detta. Tanken är att man ska få gå runt och prata dels med varandra men även utvecklingsbolagen som kommer att vara på plats.

Hur många beräknas dyka upp?

– Det första året kom runt 300 personer medan 100 personer dök upp i fjol när vi var på Fårö. I år har vi bestämt oss för att ha festen lite senare eftersom att många är upptagna under juli då vi tidigare arrangerat den. Då är det ju mer folk på ön i och med alla turister och sommargotlänningar, men det känns viktigare att de som bor här på heltid ska ha möjlighet att komma.

92 möjligheter

På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”. En dag med fokus på hela Gotlands utveckling. Intresset för dagen har växt snabbt och lockar  hundratals personer till kunskapsöverföring, energi och nätverkande.

Syftet med 92 möjligheter är att samla, öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar.

Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med Swedbank, Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, GEAB, Tillväxt Gotland, och GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan.