Landsbygdsutveckling

GUBIS

OBS! Ansökan om LUB - Lokalt Utvecklings Bidrag är ej längre möjligt.

Bakgrund

Fotnot. Intresset för att söka LUB bidrag har varit stort från Gotlands utvecklingsaktörer. I mötet i juni beslutade därför beredningsgruppen från GUBIS och Hela Sverige ska leva att inga nya ansökningar längre kan göras eftersom alla de  bidragsmedel som gruppen haft till förfogande är intecknade och beviljade. OBS! Det finns dock några ansökande som av oss blivit ombedda att avvakta vårt slutliga beslut. Vi ber att få återkomma till er senast i höst.

Det här är LUB bidrag 2021

I november 2020 beslutade Regionstyrelsen att ge GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan det formella ansvaret för att administrera och marknadsföra en extra  bidragsinsats, som regeringen utställt till Region Gotland på grund av pandemin. En extra bidragsinsats om 1.250.000kr. GUBIS, i sin tur, lierade sig då med organisationen, Hela Sverige ska leva, för att i samverkan kunna hantera LUB ansökningar under 2021. LUB riktar sig till utvecklingsaktörer, så som organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland.

Fokusområden landsbygdsutveckling

Med fokusområde avses:

  • ett område där samtliga eller lejonparten av medlemmarna har likartat intresse av att tillföra sin socken/socknar denna utvecklingsfaktor framåt.
  • ett område där en utvald person eller ett utv.bolag tar initiativet och/eller projektledningsansvaret med uttalat stöd av eller i symbios med GUBIS.
  • ett område där bedömningen är att en gemensam GUBIS röst gentemot omvärld och partners, för det som är tänkt att fokusområdet ska skapa, har bättre utsikter att få tyngd, gehör och framgång.

 

Har du en idé inom ett fokusområde?

Våra Fokusområden

Genomförda utvecklingsarbeten

Finn fler exempel på genomförda utvecklingsarbeten genom att titta i GUBIS medlemsförteckning så finner du kontaktuppgifter till utvecklingsbolagen som bäst kan svara på vad och hur de gått tillväga med sina genomförda utvecklingsarbeten. Medlemmarnas webbadresser finner du

Landsbygdskalaset 2021

Vad är upplägget för årets Landsbygdskalas?

– I år, 2021, så är det 10 år sedan GUBIS bildades. Mycket har hänt under den tiden och vi vill gärna återge det. Du som  besökare kommer, som exempel, att få ta del av inspirerande exempel om olika utvecklingsprojekt och få möjlighet att ställa frågor om hur man kan agera om man har egna idéer och hur man kan göra för att ta dem vidare. Vi kommer även att visa på vad som hittills är gjort med de Lokala Utvecklingsbidrag, LUB 2021,  som har tilldelats ett stort antal av öns utvecklingsaktörer genom GUBIS och Hela Sverige ska levas försorg. Och mycket mer…

PROGRAM

Kl 14.00. Hej och välkomna önskar GUBIS ordf. Kristina Olsson.  Första punkten ut är lite berättelser av Gunnar Bendelin om Östergarnslandet och om samarbetet med Skags med mera.

Kl 14.15.  Varför bildades GUBIS 2011 och vad har hänt tills nu?

Kl. 14.35.  GLIMRA underhåller

Kl. 14.50.  Landshövding Anders Flanking inviger Nyhagens VA anläggning tillsammans med ansvariga för projektet.

Kl. 15.00.  Leader Gute – Vad händer på landsbygden?

Kl. 15.10.  Kaffepaus med medhavd egen “fika”.

Kl. 15.40.  GLIMRA underhåller

Kl. 16.00.  Prisutdelning “Årets Landsbygdsutvecklingsprojekt”. Prisutdelare Regionstyrelsen ordf. Eva Nypelius och GUBIS.

Kl. 16.10.  Carin Tellström kåserar över “skillnaden mellan stad-landsbygd”.

Kl. 16.30. GUBIS 2031 och vilken roll vill de lokala utvecklings-bolagen ha 2031? Paneldiskussion med tre Utvecklingsbolag.

Kl. 16.45.  Dagens moderator Kjell Norman och GUBIS ordförande, Kristina Olsson, tackar för idag.

Fotnot. Tiderna ovan är cirkatider och vid regn inställs evenemanget.

Vandringsledernas Dag

Den 11 september är det även VANDRINGSLEDERNAS DAG så att det kommer vi att uppmärksamma speciellt.  

När och var är Landsbygdskalaset?

Den 11 september kl. 14-17 vid SKAGS lokaler i Östergarn.

OBS! Välkommen att ta med dig egen fika/picknick.

Underhållning och moderator.

På plats kommer det välkända bandet, GLIMRA, att underhålla oss alla. Kjell Norman kommer att vara vår moderator och “hålla ordning på körschemat och talarna” för detta event.

Varmt välkomna!

92 möjligheter

På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”. En dag med fokus på hela Gotlands utveckling. Intresset för dagen har växt snabbt och lockar  hundratals personer till kunskapsöverföring, energi och nätverkande.

Syftet med 92 möjligheter är att samla, öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar.

Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med Swedbank, Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, GEAB, Tillväxt Gotland, och GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan.

OBS! Nästa STUDIO 92 är den 23 september 2021. Tema: ENERGIOMSTÄLLNING. Sändningen sker ifrån Kräklingbo skola. Kl.18.30

Sändningen är öppen för alla och sänds via 92 möjligheters facebook sida:

https://sv-se.facebook.com/pg/92mojligheter/community/

Roger Hammarström epost:
info@tillvaxtgotland.se