Landsbygdsutveckling

GUBIS

Bakgrund

LOKALT UTVECKLINGSBIDRAG – LUB 2023

OBS! ANSÖKNINGEN ÄR STÄNGD. MEDLEN INTECKNADE.

För tredje året i rad har Region Gotlands Regionstyrelse gett , GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan, förtroendet att ansvara för att administrera och marknadsföra Lokalt Utvecklingsbidrag 2023, benämnt LUB 3.0.

LUB 3.0 riktar sig till utvecklingsaktörer, så som ideella föreningar och organisationer samt  utvecklingsbolag på Gotland. Med start vecka 8 2023 kan de ansökan om LUB 3.0 i intervall om 10.000kr -75.000kr, inom ramen för totalt 1.000.000kr.

OBS! Ansökan och dess villkor och kriterier finner du vid det digitala  ansökningsformuläret vid länken här intill.

Fokusområden landsbygdsutveckling

Med fokusområde avses:

  • ett område där samtliga eller lejonparten av medlemmarna har likartat intresse av att tillföra sin socken/socknar denna utvecklingsfaktor framåt.
  • ett område där en utvald person eller ett utv.bolag tar initiativet och/eller projektledningsansvaret med uttalat stöd av eller i symbios med GUBIS.
  • ett område där bedömningen är att en gemensam GUBIS röst gentemot omvärld och partners, för det som är tänkt att fokusområdet ska skapa, har bättre utsikter att få tyngd, gehör och framgång.

 

Har du en idé inom ett fokusområde?

Våra Fokusområden

Genomförda utvecklingsarbeten

Fler exempel på genomförda utvecklingsarbeten finner du genom att titta i GUBIS medlemsförteckning. Där framgår kontaktuppgifter till utvecklingsbolagen som bäst kan svara på vad och hur de gått tillväga med sina genomförda utvecklingsarbeten. Medlemmarnas webbadresser finner du vid den gröna knappen här.

Landsbygdskalaset 2022

Du som besökare kommer att få ta del av inspirerande exempel på hur lokalt engagemang gör skillnad inom ramen för lokala utvecklingsprojekt och få möjlighet att ställa frågor.  

PROGRAM FÖR DAGEN

Kl 13.00. Hej och välkomna önskar GUBIS ordförande, Kristina Olsson, och Gunnar Bendelin från Nygarn Utveckling AB.

PLATSUTVECKLING

Presentation av GUBIS Platsutvecklingsprojekt 2022-2025.

-Ett projekt i syfte att skapa landsbygdsutveckling och ökad attraktionskraft samt framförallt att förmå barnfamiljer att stanna kvar, flytta till eller återvända till landsbygden. Vilka viktiga faktorer eller “byggstenar” behöver man för att skapa tillväxt på landsbygden. På scenen, Projektledare, Patrik Hjert och Gruppledare för skolort Kräklingbo, Eva Engström, samt Gruppledare för skolort Stenkyrka, Per-Henrik Sorby. 

LOKALT UTVECKLINGSBIDRAG 2022 (LUB 2.0)

Presentation av hur bidragen har gjort skillnad i många socknar över ön. Medverkar från scenen gör Eva Engström som administerar LUB både 2021 och 2022 samt en utvecklingsaktör som fått LUB 2021, Kulturföreningen, Balans i Fokus. 

Kl. 14.10. – 14.40  KAFFEPAUS med medhavd egen “fikakorg”.

HERMANS ORKESTER underhåller er under fikapausen och då kan du även titta till en del elbilar och ställa en fråga, som du vill att vi ska ta upp och resonera om från scenen.

PROGRAMMET FORTSÄTTER

AUSTERLAND SKAGS ENERGIPROJEKT

-Sammanfattad presentation av energiprojektet. På scenen, Projektledare, Wolfgang Brunner.

Paneldiskussion/ “Pratfrågestund” med Projektgruppen

-Hur kan vi skapa en lokal energigemenskap? På scenen utvecklar Projektgruppen: Gunnar Bendelin, Mårten Lindström, Per Flink, Petter Schwan, och Wolfgang Brunner samt referensgruppens, Lars Thomsson, sina tankar och svarar på samt berättar hur du kan göra för att bli en del av detta spännande energiprojekt framåt. 

Kl. 15.30 AVSLUTNING OCH AVRUNDNING

Fotnot. Tiderna ovan är cirkatider och vi reserverar oss för ev. justeringar i programmet.

EXTRA

Visning av Nyhagen VA anläggning och solcellsparken sker kl 12-13 och 15.30-16.30

När och var är Landsbygdskalaset?

Den 6 augusti kl. 13.00-15.30 vid SKAGS lokaler i Östergarn.

OBS! Välkommen att ta med dig egen fika/picknick.

Vid ihållande regn inställes arrangemanget.

Underhållning och moderator.

På plats kommer Hermans orkester att underhålla oss alla och Patrik Hjert kommer att vara vår moderator och hålla ordning på körschemat, ställa en del frågor och se till att talarna för detta evenemang håller sig inom de tider som gäller för respektive programpunkt.

VARMT VÄLKOMNA!

92 möjligheter

På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”. En dag med fokus på hela Gotlands utveckling. Intresset för dagen har växt snabbt och lockar  hundratals personer till kunskapsöverföring, energi och nätverkande.

Syftet med 92 möjligheter är att samla, öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar.

Region Gotland är en av arrangörerna tillsammans med Swedbank, Uppsala universitet Campus Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, GEAB, Tillväxt Gotland, och GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan.

92 möjligheter 23 januari 2024

För nionde året välkomnar vi öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar att träffas.

92 möjligheter ska inspirera, ge ny kunskap och vara en plattform där vi tillsammans kan byta erfarenheter socknar emellan. I pauserna minglar vi och botaniserar bland utställningsmontrarna och från scenen får vi spännande och goda exempel från när och fjärran.

 

ÅRETS TEMA

Nya  jobb över hela Gotland!

2024 års 92 möjligheter handlar om Platsutveckling och att skapa nya jobb. På hela Gotland.

Tid och plats

  • Tisdag den 23 januari 2023, klockan 08:30-16.00.
  • Kongresshallen, Wisby Strand, Strandvägen 4 i Visby.

Program

Under dagen får du bland annat ta del av livemusik och samtal om:
  • Omvärlden och Gotland – Vad händer inom platsutveckling och jobbskapande i landet och just nu på Gotland?
  • Attraktiva platser skapar jobb – Om platsens betydelse för att skapa attraktiva orter där människor vill bo och jobba.
  • Vad är det för plats vi vill ha? – Om samhällsgemenskap och vad den gör den för din socken.
  • Att verka i det hyperlokala – Kan en ny syn på framgångsrikt företagande, som bygger hyperlokala gemenskaper, skapa mer värde utifrån existerande resurser?

Biljetter

https://92mojligheter.se/program-och-biljetter/

Boka enkelt via hemsidan.

Utställarplats?
Skulle du och din organisation vilja ställa ut på 92 möjligheter? Läs mer och boka utställarplats i denna länk.

Varmt välkomna till 92 möjligheter den 23 januari 2024 hälsar vi arrangörer! 

 

Roger Hammarström epost:
info@tillvaxtgotland.seTom

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar beviljade 2023

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Hållbara Klintetrakten – en tidning som utdelats till alla hushåll. 20.000kr

Social samvaro. 18.000kr 

 

Byggnation av Maldes kyrkstig. 20.000kr 

Byggnation av 4st stättor. 10.000kr

Barnens Kulturfestival. 30.000kr

Discgolfkorgar. 18.000kr

Arrangemang av konstvandring. 20.000kr

Byggnation av grillplats. 10.000kr

NärLau kontakten. 15.000kr 

Utrustning till uppstart av ett Medborgarkontor. 15.000kr

Utrustning till förbättrad akustik. 42.500kr

Inköp badrullstol. 25.000kr

Ljudanläggning. 20.000kr

Laddstolpar. 50.000kr

Byggnation av beachvolleybollplan. 50.000kr

Inköp bänkar. 20.000kr

Upprustning av väg. 20.000kr

Byggnation av ny hemsida för Östergarnslandet. 40.000kr

Ljud och bildanläggning. 20.000kr

Bord och stolar. 25.000kr

Inköp lådcykel. 25.000kr

Mötesplats Östergarn. 40.000kr

Renovering bygdegård. 25.000kr

Nya spisar till köket. 25.000kr

Byggnation av grillplats. 20.000kr

Ängets Dag arrangemang. 5.000kr

Upprustning och byggnation av lerhuset. 63.000kr

Byggnation av utegym. 50.000kr

Byggnation av lekplats. 35.000kr

Inköp av nyckelgömmor. 13.000kr

Byggnation av grillplats och omklädningshytt. 75.000kr

Bilblioteksaktiviteter. 15.000kr

Inköp stolar och bord. 20.000kr

Dragspelsinnehåll

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar beviljade 2022

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Anslutning Muldes ridhus – 35 750kr. 

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Hellvi SK – Rastplats 20.000kr

Hangvar SK- Byggnation av handikappanpassad altan 24.000kr

Fårö Ryttarförening- Förstudie Fårö lada 20.000kr

Lärbro IF – Fotbollsmål knattar 15.000kr

Buttle HBG- Grillplats 10.000kr

Garda HBG -Grillplats 20.000kr

Kulturfören. Balans i Fokus – Kompletteringsbyggnation av handikapptoalett 20.000kr

Hemse PRO – Hälsofrämjande aktiviteter i gemensamhetslokal 43.600kr

Virudden Utveckling AB – Byggnation av bänkar och grillyta 10.000kr

Hemsegården förening – Återstart kulturaktiviteter 20.000kr

Ljugarn Hamnförening – Förstudie utveckling av lanthamn 40.000kr

Fidegården – Installation av ljud och hörselanläggning 20.000kr

Fole Bygdegårdsförening – Hopfällbara mötesbord 36.750kr

Garda Hembygdsförening – Utveckling A-Änget 20.000kr

Lärbro Hembygdsförening – Bygggnation av dansbana 20,000kr

Boge Byggnadsförening – Belysning Bogekorset 10.000kr

Slite Utveckling AB – Förstudie belysningspunkter solcell 10.000kr

Bläse Kalkstensmuseum – Renovering hamnpir och muddring 25.000kr

Svajde Roma SOK – Byggnation ställplatser 20.000kr

Rone Utveckling AB – Informationstavlor 10.000kr

Gothem Sockenförening – Byggnation Utegym 50.000kr

Gardestugan Stenkyrka – Byggnation Utegym 50.000kr

NÄR IF – Byggnation bänk&bord till grillplats 10.000kr

Alva Hembygdsförening – Renovering infotavla 5.000kr

Stånga IF – Byggnation led för MB Cykling 20.000kr

Fole Hembygdsförening – Utemöbler till sojde 20.000kr

Östergarn Bastuförening – Upprustning av bastuinteriör/exteriör 25.000kr

Kappelhamn Folkets Hus – Nytt köksgolv 20.000kr

IK GRAIP – Upprustning motionspår 20.000kr

Alva Hembygdsförening –

Renovering Rangsarve Kvarn 18.000kr

Tingstäde Hembygdsförening – Renovering bulverk 20.000kr

Bungenäs FF – Renovering badbrygga 25.000kr

Nygarn Utveckling AB – Arrangemang av Landsbyggskalaset 10.000kr

Lädubro Utveckling AB – Arrangemang av Lärbrodagen de luxe 20.000kr

Virudden Utveckling AB – Nytt bibliotek 40.000kr

Nygarn Utveckling AB – Framtagning av  informationsbroschyrer till olika vandringsleder 20.000kr

Gotlands Veteranbilsklubb – Underhållsarbete för att bevara kulturhistoriska fordon 40.000kr

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar september 2021

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Burgsviks Havsbastu – Vidareutv. Havsbastun – 50 000

Endre Bygdegårdsfören. – Bordtennisbord – 12 000

HUS Hamnrätt – Ökad trafiksäkerhet hamnomr. – 10 000

Klintehamns IK – Padelbana – 30 000

Kulturförening Balans i Fokus – Vibr.verk sommarskola – 20 000

Lustkusten Utveckling AB – Barnens äventyrsbana – 50 000

Lärbro Idrottsförening – Belysning Forsavallen – 50 000

Nygarn Utveckling AB – ProvBoprojektet – 50 000

När Idrottsförening – Lekplats När IP – 50 000

Sanda Hembygdsförening – Lekplats – 30 000

Slite Utveckling AB – Industrimark solceller – 40 000

Väskinde Allmänna – Idrottssällskap – 30 000

 

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB – Utegym Hemse – 50 000

Östergarns Idrottsklubb – Utegym Östergarn – 50 000

Rone Utveckling AB – Utegym Rone – 40 000

Etelhem Hembygdsförening – Bad Sigvalde träsk – 50 000

Islandshästföreningen Austur – Mobilt klubbhus – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Discgolfbana – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Låt Lärbro blomstra – 20 000

Slite Intresseförening – Karta med besöksmål – 10 000

Slite Intresseförening – Informationstavla stranden – 10 000

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening – Informationstavla – 10 000

Östergarns Bygdegårdsförening – Informationstavla – 10 000

Hellvi Hembygdsförening – Informationstavla -10 000

Klintetraktens Framtid – Informationstavla – 10 000

KA3 Idrottsförening – Vilobänkar löparspår – 20 000

Produkt Gotland – Bussningsbidrag skolklasser – 50 000. Resan inställd

Återbruk kursverksamhet 20000kr

Ridbana och fotbollsmål. 20000kr

Komplettering av lekplats. 50000kr.

Iordningställande av rastplats. 20000kr

Informationsskyltning. 15000kr.

Byggnation av bollplank och klättervägg samt en grillyta. 20000kr.

Informationsmaterial. 10000kr.

Byggnation av lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda. 20000kr

Pedagogiska hjälpmedel. 

34.000kr

Informationsteknik.

34.000kr