Kontakt

GUBIS

Styrelse

GUBIS har inget kansli eller organisation utan styrelse väljs av föreningsstämman och de förtroendevalda personerna arbetar sedan med ideellt engagemang för GUBIS under sin mandat tid.

Arbetsordning och arbetsmodell

Har du någon fråga eller reflektion, vänligen maila oss på:

Arbetsutskott

Vid vissa åtaganden eller utvecklingsarbeten så utser GUBIS medlemmarna och/eller styrelsen en grupp med lämpliga personer.  För närvarande har vi dessa pågående arbeten och åtaganden. Dessa är

  1. Förstudie angående lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd. Ansvarig: Nygarns Utv. AB
  2. Lokalt utvecklingsbidrag. Ansvarig: Styrgrupp från GUBIS och Hela Sverige ska leva

Kontakt