Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan

  Verksamhetsplan 2020-2023

Vår Verksamhetsplan är framtagen i syfte att vara ett stöd och ett informellt styrdokument för GUBIS. Likaså ger den en tydlighet till omvärld och samverkanspartners där vi tillsammans intagit en gemensam hållning och anslag i vitala frågor, som GUBIS bedömer är väsentliga för att Gotlands landsbygd fortsatt ska utvecklas framåt.
Innehåll och struktur av Verksamhetsplanen är bearbetat av en utvald arbetsgrupp inom styrelsen och sanktionerad i GUBIS styrelse i juni 2020. Verksamhetsplanen kommer att bearbetas och uppdateras årligen.

GUBIS – samlat engagemang för Gotlands landsbygd!

Nuläge

GUBIS ideella förening bildades 2011 och består av 12st oberoende utvecklings-bolag med geografisk spridning över Gotland. Styrdokument är Stadgarna samt Verksamhetsplan. Nya medlemmar kan inlemmas och välkomnas in i gemenskapen under löpande verksamhetsår och efter protokollerat beslut av styrelsen.

Samverkan-Demokrati-Jämställdhet
Som medlem i GUBIS har respektive utvecklingsbolag en röst på föreningsstämman. Vi samverkar öppet, transparent och utan konkurrens och beroenden, samt med demokrati och jämställdhet i frågor i syfte att tillsammans skapa förutsättningar för att den Gotländska landsbygden idag och i en framtid fortsatt ska vara levande socknar.

0 kr
Ansamlat aktiekapital av privata medel från fysiska personer
0 st
Antal aktieägare
0 st
Antal bofasta i de socknar bolagen representerar
0 st
Antal deltidsboende i de socknar bolagen representerar
ca 0 %
Andel av Gotlands bofasta befolkning

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

GUBIS är en idéburen sammanslutning av fristående utvecklingsbolag, som i frivillig samverkan och utan vinstintressen engagerar sig i utvecklingen av sin respektive medlems landsbygdssocken till nytta för boende och gästande på Gotland.

Medlemslöfte

Medlemslöfte

Som medlem i GUBIS får du en engagerad och initierad partner som utan beroenden står upp för, bevakar och bearbetar dina och övriga medlemmarnas avgörande frågor avseende landsbygdsutvecklingen på Gotland.

Vision

Vision

GUBIS är en avgörande och självklar aktör för landsbygdsutvecklingen på Gotland.

Motto

Motto

GUBIS – samlat engagemang för Gotlands landsbygd