Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan

  Verksamhetsplan 2020-2023

Vår Verksamhetsplan är framtagen i syfte att vara ett stöd och ett informellt styrdokument för GUBIS. Likaså ger den en tydlighet till omvärld och samverkanspartners där vi tillsammans intagit en gemensam hållning och anslag i vitala frågor, som GUBIS bedömer är väsentliga för att Gotlands landsbygd fortsatt ska utvecklas framåt.
Innehåll och struktur av Verksamhetsplanen är bearbetat av en utvald arbetsgrupp inom styrelsen och sanktionerad i GUBIS styrelse i juni 2020. Verksamhetsplanen kommer att bearbetas och uppdateras årligen.

GUBIS – samlat engagemang för Gotlands landsbygd!

Nuläge

GUBIS ideella förening bildades 2011 och består av 12st oberoende utvecklings-bolag med geografisk spridning över Gotland. Styrdokument är Stadgarna samt Verksamhetsplan. Nya medlemmar kan inlemmas och välkomnas in i gemenskapen under löpande verksamhetsår och efter protokollerat beslut av styrelsen.

Samverkan-Demokrati-Jämställdhet
Som medlem i GUBIS har respektive utvecklingsbolag en röst på föreningsstämman. Vi samverkar öppet, transparent och utan konkurrens och beroenden, samt med demokrati och jämställdhet i frågor i syfte att tillsammans skapa förutsättningar för att den Gotländska landsbygden idag och i en framtid fortsatt ska vara levande socknar.

Ansamlat aktiekapital av privata medel från fysiska personer
0 kr
Antal aktieägare
0 st
Antal bofasta i de socknar bolagen representerar
0 st
Antal deltidsboende i de socknar bolagen representerar
0 st
Andel av Gotlands bofasta befolkning
ca 0 %

Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

GUBIS är en idéburen sammanslutning av fristående utvecklingsbolag, som i frivillig samverkan och utan vinstintressen engagerar sig i utvecklingen av sin respektive medlems landsbygdssocken till nytta för boende och gästande på Gotland.

Medlemslöfte

Medlemslöfte

Som medlem i GUBIS får du en engagerad och initierad partner som utan beroenden står upp för, bevakar och bearbetar dina och övriga medlemmarnas avgörande frågor avseende landsbygdsutvecklingen på Gotland.

Vision

Vision

GUBIS är en avgörande och självklar aktör för landsbygdsutvecklingen på Gotland.

Motto

Motto

GUBIS – samlat engagemang för Gotlands landsbygd

Dela:

Fler nyheter

NYHETER

Här kan du ta del av de Nyheter som är aktuella för GUBIS och de olika projekt vi engagerar oss i. 

Läs mer »

INFLYTTNINGSSERVICE

När man planerar att byta bostadsort brukar en hel del frågor uppstå.  Titta gärna på hemsidan och vårt digitala formulär vid sidan för Platsutvecklingsprojektet och

Läs mer »

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar beviljade 2022

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Anslutning Muldes ridhus – 35 750kr. 

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Hellvi SK – Rastplats 20.000kr

Hangvar SK- Byggnation av handikappanpassad altan 24.000kr

Fårö Ryttarförening- Förstudie Fårö lada 20.000kr

Lärbro IF – Fotbollsmål knattar 15.000kr

Buttle HBG- Grillplats 10.000kr

Garda HBG -Grillplats 20.000kr

Kulturfören. Balans i Fokus – Kompletteringsbyggnation av handikapptoalett 20.000kr

Hemse PRO – Hälsofrämjande aktiviteter i gemensamhetslokal 43.600kr

Virudden Utveckling AB – Byggnation av bänkar och grillyta 10.000kr

Hemsegården förening – Återstart kulturaktiviteter 20.000kr

Ljugarn Hamnförening – Förstudie utveckling av lanthamn 40.000kr

Fidegården – Installation av ljud och hörselanläggning 20.000kr

Fole Bygdegårdsförening – Hopfällbara mötesbord 36.750kr

Garda Hembygdsförening – Utveckling A-Änget 20.000kr

Lärbro Hembygdsförening – Bygggnation av dansbana 20,000kr

Boge Byggnadsförening – Belysning Bogekorset 10.000kr

Slite Utveckling AB – Förstudie belysningspunkter solcell 10.000kr

Bläse Kalkstensmuseum – Renovering hamnpir och muddring 25.000kr

Svajde Roma SOK – Byggnation ställplatser 20.000kr

Rone Utveckling AB – Informationstavlor 10.000kr

Gothem Sockenförening – Byggnation Utegym 50.000kr

Gardestugan Stenkyrka – Byggnation Utegym 50.000kr

NÄR IF – Byggnation bänk&bord till grillplats 10.000kr

Alva Hembygdsförening – Renovering infotavla 5.000kr

Stånga IF – Byggnation led för MB Cykling 20.000kr

Fole Hembygdsförening – Utemöbler till sojde 20.000kr

Östergarn Bastuförening – Upprustning av bastuinteriör/exteriör 25.000kr

Kappelhamn Folkets Hus – Nytt köksgolv 20.000kr

IK GRAIP – Upprustning motionspår 20.000kr

Alva Hembygdsförening –

Renovering Rangsarve Kvarn 18.000kr

Tingstäde Hembygdsförening – Renovering bulverk 20.000kr

Bungenäs FF – Renovering badbrygga 25.000kr

Nygarn Utveckling AB – Arrangemang av Landsbyggskalaset 10.000kr

Lädubro Utveckling AB – Arrangemang av Lärbrodagen de luxe 20.000kr

Virudden Utveckling AB – Nytt bibliotek 40.000kr

Nygarn Utveckling AB – Framtagning av  informationsbroschyrer till olika vandringsleder 20.000kr

Gotlands Veteranbilsklubb – Underhållsarbete för att bevara kulturhistoriska fordon 40.000kr

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar september 2021

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Burgsviks Havsbastu – Vidareutv. Havsbastun – 50 000

Endre Bygdegårdsfören. – Bordtennisbord – 12 000

HUS Hamnrätt – Ökad trafiksäkerhet hamnomr. – 10 000

Klintehamns IK – Padelbana – 30 000

Kulturförening Balans i Fokus – Vibr.verk sommarskola – 20 000

Lustkusten Utveckling AB – Barnens äventyrsbana – 50 000

Lärbro Idrottsförening – Belysning Forsavallen – 50 000

Nygarn Utveckling AB – ProvBoprojektet – 50 000

När Idrottsförening – Lekplats När IP – 50 000

Sanda Hembygdsförening – Lekplats – 30 000

Slite Utveckling AB – Industrimark solceller – 40 000

Väskinde Allmänna – Idrottssällskap – 30 000

 

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB – Utegym Hemse – 50 000

Östergarns Idrottsklubb – Utegym Östergarn – 50 000

Rone Utveckling AB – Utegym Rone – 40 000

Etelhem Hembygdsförening – Bad Sigvalde träsk – 50 000

Islandshästföreningen Austur – Mobilt klubbhus – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Discgolfbana – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Låt Lärbro blomstra – 20 000

Slite Intresseförening – Karta med besöksmål – 10 000

Slite Intresseförening – Informationstavla stranden – 10 000

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening – Informationstavla – 10 000

Östergarns Bygdegårdsförening – Informationstavla – 10 000

Hellvi Hembygdsförening – Informationstavla -10 000

Klintetraktens Framtid – Informationstavla – 10 000

KA3 Idrottsförening – Vilobänkar löparspår – 20 000

Produkt Gotland – Bussningsbidrag skolklasser – 50 000. Resan inställd

Återbruk kursverksamhet 20000kr

Ridbana och fotbollsmål. 20000kr

Komplettering av lekplats. 50000kr.

Iordningställande av rastplats. 20000kr

Informationsskyltning. 15000kr.

Byggnation av bollplank och klättervägg samt en grillyta. 20000kr.

Informationsmaterial. 10000kr.

Byggnation av lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda. 20000kr

Pedagogiska hjälpmedel. 

34.000kr

Informationsteknik.

34.000kr