Om oss

GUBIS

GUBIS – Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan

Vi är en ideell förening, som bildades 2011 av Virudden Utveckling AB, Nygarn Utveckling AB samt Heligholm Utveckling AB i syfte att tillsammans verka för utveckling på landsbygden, att skapa mötesplatser, mäkla kunskap och kapital.

Idag, tio år senare, består den ideella föreningen utav 12st utvecklingsbolag spridda över ön. Räknar man de bofasta personer som omfattas av de socknarna, som dessa utvecklingsbolag representerar, så utgör de närmare 20% av Gotlands bofasta befolkning. 

Stadgar

GUBIS är en ideell förening och våra stadgar är vårt styrdokument.

Stadgarna formulerades då föreningen bildades 2011 och kan endast justeras efter beslut på föreningsstämman, vilket gjordes 2014 och är sedan dess de styrande.

Våra samverkansparter

Vad vi gör

GUBIS medlemmar/utvecklingsbolag drivs av personer med ideellt engagemang och som brinner för att försöka göra skillnad och genomföra idéer som ger en positiv landsbygdsutveckling, som kommer många till gagn och skapar en levande landsbygd på Gotland.

I både det enskilda fallet och i samverkan så delger de utvecklingsbolag som genomfört ett utvecklingsprojekt sina erfarenheter så att en annan aktör kanske kan addera något likartat till sitt lokala område/socken.

Hur vi arbetar​

I styrelsen för GUBIS sitter förtroendevalda personer, som representerar ett utvecklingsbolag. Våra möten är informella och vi låter utan konkurrens öppet dela med oss av vunna erfarenheter till varandra och vi bistår även varandra i gemensamma utvecklingsarbeten, inom ramen för det vi kallar, GUBIS fokus-områden. 

Styrelsen träffas vid 6-8 tillfällen/år. Både i fysiska möten och digitalt över webben.

Gubis medlemsmöten hålls vid ca 6 tillfällen per år.