Våra medlemmar

GUBIS

Våra medlemmar

Som medlem i GUBIS får du följande:

Hur blir man medlem?

För att bli medlem så behöver ni bilda en juridisk person, ett utvecklingsbolag. Se mer vid hur startar man ett utvecklingsbolag.

Kontakta sedan GUBIS genom ett mejl till styrelsen@gubis.se och berätta vilka ni är som söker och hur GUBIS kan återkoppla till er. Årsavgiften beslutas vid årsstämman. För närvarande är den 1.000kr/år.

Varmt välkomna i gemenskapen!

Hur startar man ett utvecklingsbolag? Nedan ser du tre informationskällor att ta hjälp av.