Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder, tillsammans

Det här är Platsutvecklingsprojektet

GUBIS har av region Gotland givits ett förtroendeuppdrag att under 3 år, 2022-04-02– 2025-04-01 driva ett Platsutvecklingsprojekt med utgångpunkt från två skolorter på Gotlands landsbygd. Skolort Stenkyrka med närområde, Martebo, Hangvar, Hall, Tingstäde och Lummelunda. Skolort Kräklingbo med närområde, Östergarn, Gammelgarn, Ala och Anga. Projektet genomförs genom två utvecklingsbolag inom GUBIS, Lustkusten Utveckling AB och Nygarn Utveckling AB  

Projektägare: GUBIS -Gotländska Utvecklingsbolag I Samverkan 

Projektets syfte är, sammanfattat, att bidra till: 

  • Nytillväxt av fast boende, med extra fokus på familjer med barn
  • Bostadsbyggande på landsbygden
  • Lokal samverkan mellan projektet, skola/förskola, näringsliv, föreningar,  organisationer och övriga intressenter
  • Ökad attraktionskraft
  • Ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling
  • Säkerställa en fungerande kommunal och kommersiell service
 
Platsutvecklingsprojektet finansieras av och i samarbete med:

Fotograf: Hannah Björk

Viktiga faktorer för att stanna kvar, flytta till och eller återvända till landsbygden för de två skolorterna som projektet omfattar

* Livsmedel, Detaljhandel, Apotek, Drivmedel, Bredband, Postal service, Vårdcentral, Nöjen

Viktiga faktorer för att stanna kvar, flytta till och eller återvända till landsbygden för de två skolorterna som projektet omfattar

* Livsmedel, Detaljhandel, Apotek, Drivmedel, Bredband, Postal service, Vårdcentral, Nöjen

Viktiga faktorer för att stanna kvar, flytta till och eller återvända till landsbygden för de två skolorterna som projektet omfattar

* Livsmedel, Detaljhandel, Apotek, Drivmedel, Bredband, Postal service, Vårdcentral, Nöjen

Välkommen till Lustkusten!

Läs vår bläddringsbara folder.

Välkommen till Östergarnslandet!

Läs vår bläddringsbara folder.

Kontakta oss för mer information. Se även kontaktformuläret för "Inflyttningsservice".
Du finner det vid
informationen om
BOSTAD*

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar september 2021

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Burgsviks Havsbastu – Vidareutv. Havsbastun – 50 000

Endre Bygdegårdsfören. – Bordtennisbord – 12 000

HUS Hamnrätt – Ökad trafiksäkerhet hamnomr. – 10 000

Klintehamns IK – Padelbana – 30 000

Kulturförening Balans i Fokus – Vibr.verk sommarskola – 20 000

Lustkusten Utveckling AB – Barnens äventyrsbana – 50 000

Lärbro Idrottsförening – Belysning Forsavallen – 50 000

Nygarn Utveckling AB – ProvBoprojektet – 50 000

När Idrottsförening – Lekplats När IP – 50 000

Sanda Hembygdsförening – Lekplats – 30 000

Slite Utveckling AB – Industrimark solceller – 40 000

Väskinde Allmänna – Idrottssällskap – 30 000

 

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB – Utegym Hemse – 50 000

Östergarns Idrottsklubb – Utegym Östergarn – 50 000

Rone Utveckling AB – Utegym Rone – 40 000

Etelhem Hembygdsförening – Bad Sigvalde träsk – 50 000

Islandshästföreningen Austur – Mobilt klubbhus – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Discgolfbana – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Låt Lärbro blomstra – 20 000

Slite Intresseförening – Karta med besöksmål – 10 000

Slite Intresseförening – Informationstavla stranden – 10 000

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening – Informationstavla – 10 000

Östergarns Bygdegårdsförening – Informationstavla – 10 000

Hellvi Hembygdsförening – Informationstavla -10 000

Klintetraktens Framtid – Informationstavla – 10 000

KA3 Idrottsförening – Vilobänkar löparspår – 20 000

Produkt Gotland – Bussningsbidrag skolklasser – 50 000. Resan inställd

Återbruk kursverksamhet 20000kr

Ridbana och fotbollsmål. 20000kr

Komplettering av lekplats. 50000kr.

Iordningställande av rastplats. 20000kr

Informationsskyltning. 15000kr.

Byggnation av bollplank och klättervägg samt en grillyta. 20000kr.

Informationsmaterial. 10000kr.

Byggnation av lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda. 20000kr

Pedagogiska hjälpmedel. 

34.000kr

Informationsteknik.

34.000kr