Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

SKOLA/FÖRSKOLA

För Platsutvecklingsprojektet är skola och förskola mycket viktiga faktorer/byggstenar. Läs mer om hur det ser för skola och förskola inom de två skolorterna här…

För skolorterna Stenkyrka och Kräklingbo, som Platsutvecklingsprojektet omfattar, har båda skolorna behöriga lärare samt pedagoger och båda skolorna ligger centralt i samhället.

Stenkyrka skola är en F6 skola, och fler elever välkomnas. En aktiv föräldrarförening finns.

Kräklingbo skola är en F6 skola, och fler elever välkomnas. En aktiv föräldrarförening finns.

Båda skolorna är kommunala och verksamhet finansieras av region Gotland.

Förskolor finns i både Kräklingbo och Stenkyrka. I Kräklingbo är den privatägd och heter Prästbackens Förskola och har avdelningar för 1 – 5 år. I Stenkyrka är den kommunal och heter Förskolan Ankan och har tre avdelningar från 1 – 5 år. Både Kräklingbo och Stenkyrka förskolor välkomnar fler elever. Skolbuss finns för de som önskar. Den lämnar och hämtar barnen intill skola och förskola, vilka ligger centralt till i samhället.

Mer information om skola och förskola i Stenkyrka finner du på: www.lustkusten.com

Mer information om skola och förskola i Kräklingbo finner du på: www.nygarn.se

Studentinformation om Uppsala Univ. Campus Gotland. Lyssna på podden: Sainhaust Stories. (Finns där poddar vanligtvis är)

Kontaktuppgift Stenkyrka Föräldrarförening, Charles Cavallin,  charles.haard@gmail.com

Kontaktuppgift Kräklingbo Föräldrarförening, Ulrika Sundberg,  ulrikasundberg@hotmail.com

Kräklingbo skola

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här

Ladda ned foldern om skolort Kräklingbo med grannsocknar här

Kontakta oss för mer information:

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar september 2021

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Burgsviks Havsbastu – Vidareutv. Havsbastun – 50 000

Endre Bygdegårdsfören. – Bordtennisbord – 12 000

HUS Hamnrätt – Ökad trafiksäkerhet hamnomr. – 10 000

Klintehamns IK – Padelbana – 30 000

Kulturförening Balans i Fokus – Vibr.verk sommarskola – 20 000

Lustkusten Utveckling AB – Barnens äventyrsbana – 50 000

Lärbro Idrottsförening – Belysning Forsavallen – 50 000

Nygarn Utveckling AB – ProvBoprojektet – 50 000

När Idrottsförening – Lekplats När IP – 50 000

Sanda Hembygdsförening – Lekplats – 30 000

Slite Utveckling AB – Industrimark solceller – 40 000

Väskinde Allmänna – Idrottssällskap – 30 000

 

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB – Utegym Hemse – 50 000

Östergarns Idrottsklubb – Utegym Östergarn – 50 000

Rone Utveckling AB – Utegym Rone – 40 000

Etelhem Hembygdsförening – Bad Sigvalde träsk – 50 000

Islandshästföreningen Austur – Mobilt klubbhus – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Discgolfbana – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Låt Lärbro blomstra – 20 000

Slite Intresseförening – Karta med besöksmål – 10 000

Slite Intresseförening – Informationstavla stranden – 10 000

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening – Informationstavla – 10 000

Östergarns Bygdegårdsförening – Informationstavla – 10 000

Hellvi Hembygdsförening – Informationstavla -10 000

Klintetraktens Framtid – Informationstavla – 10 000

KA3 Idrottsförening – Vilobänkar löparspår – 20 000

Produkt Gotland – Bussningsbidrag skolklasser – 50 000. Resan inställd

Återbruk kursverksamhet 20000kr

Ridbana och fotbollsmål. 20000kr

Komplettering av lekplats. 50000kr.

Iordningställande av rastplats. 20000kr

Informationsskyltning. 15000kr.

Byggnation av bollplank och klättervägg samt en grillyta. 20000kr.

Informationsmaterial. 10000kr.

Byggnation av lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda. 20000kr

Pedagogiska hjälpmedel. 

34.000kr

Informationsteknik.

34.000kr