Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

BOSTAD

En ha en bostad är en avgörande förutsättning för att kunna flytta till, återvända eller stanna kvar på landsbygden. Läs mer hur förutsättningar ser ut för bostadsfrågan inom de två skolorterna här…

Bostadsfrågan är, för skolorterna Stenkyrka och Kräklingbo med grannsocknar, central. Befintligt bostadsbestånd består av småhus och flerfamiljshus och lediga objekt finns. Det finns även byggbar mark och mark/-fastighetsägare som är villiga att exploatera så en utveckling är möjlig. Projektet har inlämnat förslag till region Gotland ÖP (Översiktsplan) och  FÖP (Fördjupad översiktsplan). För att ta del av våra inlämnade ÖP och FÖP kontakta nedanstående personer. I Östergarnslandet finns även ett ProvBo koncept.

Fotnot.Ett mycket spännande pilotprojekt planeras för en exploateringsdriven detaljplan med hänsyn till områdesbestämmelser. Syftet är att tillsammans med regionen och LS agera så att byggprocessen ska bli optimalt effektiv, ekonomisk, tidsbesparande och hållbar.  

Du kan gärna fylla i vårt digitala intresseformulär vid rubriken: NYINFLYTTARSERVICE, så tar vi kontakt med dig som är intresserad av att bo på den gotländska landsbygden.

Mer information om aktuella tomter och fastigheter i Stenkyrka finner du på: www.lustkusten.com

Mer om ProvBo, aktuella tomter och fastigheter i Kräklingbo finner du på: www.nygarn.se 

Kontaktuppgift Stenkyrka, Per-Henrik Sorby, epost: perhenrik@sorbygard.se

Kontaktuppgift Kräklingbo, Eva Engström, epost: eva.engstrom318@gmail.com

Kontaktuppgift projektledare, Patrik Hjert, epost: platsutveckling@gubis.se

 

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här

Ladda ned foldern om skolort Kräklingbo med grannsocknar här

Mer information om aktuella plankartor på Gotland? Mejla din fråga på:

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar september 2021

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Burgsviks Havsbastu – Vidareutv. Havsbastun – 50 000

Endre Bygdegårdsfören. – Bordtennisbord – 12 000

HUS Hamnrätt – Ökad trafiksäkerhet hamnomr. – 10 000

Klintehamns IK – Padelbana – 30 000

Kulturförening Balans i Fokus – Vibr.verk sommarskola – 20 000

Lustkusten Utveckling AB – Barnens äventyrsbana – 50 000

Lärbro Idrottsförening – Belysning Forsavallen – 50 000

Nygarn Utveckling AB – ProvBoprojektet – 50 000

När Idrottsförening – Lekplats När IP – 50 000

Sanda Hembygdsförening – Lekplats – 30 000

Slite Utveckling AB – Industrimark solceller – 40 000

Väskinde Allmänna – Idrottssällskap – 30 000

 

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB – Utegym Hemse – 50 000

Östergarns Idrottsklubb – Utegym Östergarn – 50 000

Rone Utveckling AB – Utegym Rone – 40 000

Etelhem Hembygdsförening – Bad Sigvalde träsk – 50 000

Islandshästföreningen Austur – Mobilt klubbhus – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Discgolfbana – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Låt Lärbro blomstra – 20 000

Slite Intresseförening – Karta med besöksmål – 10 000

Slite Intresseförening – Informationstavla stranden – 10 000

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening – Informationstavla – 10 000

Östergarns Bygdegårdsförening – Informationstavla – 10 000

Hellvi Hembygdsförening – Informationstavla -10 000

Klintetraktens Framtid – Informationstavla – 10 000

KA3 Idrottsförening – Vilobänkar löparspår – 20 000

Produkt Gotland – Bussningsbidrag skolklasser – 50 000. Resan inställd

Återbruk kursverksamhet 20000kr

Ridbana och fotbollsmål. 20000kr

Komplettering av lekplats. 50000kr.

Iordningställande av rastplats. 20000kr

Informationsskyltning. 15000kr.

Byggnation av bollplank och klättervägg samt en grillyta. 20000kr.

Informationsmaterial. 10000kr.

Byggnation av lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda. 20000kr

Pedagogiska hjälpmedel. 

34.000kr

Informationsteknik.

34.000kr