Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

TRANSPORTER TOR ÖN

Att leva och bo på en ö kräver att det finns bra transporter för både personer och gods. Läs mer om hur du kan resa t o r till speciella villkor såsom bofast inom de två skolorterna här...

För boende och besökare är transport via havet eller luften avgörande viktigt. Snabbfärjorna inom Destination Gotland  vill vi som bor här ska ses som ”havets svar på motorväg”. Projektet har inte överdrivet stor möjlighet att påverka i detta, men genom GUBIS roll såsom utvecklingsaktör så representerar några av våra medlemmar i de forum där dessa frågor hanteras. Som ex. Tillväxt Gotland, Tillväxtrådet och Gotlands Förenade Besöksnäring. Både färjetrafiken och flygtrafiken erbjuder starkt prisreducerade s k pendlarkort åt de bofasta på ön. Ett pendlarkort ger dig sedan obegränsat antal resor under ett år så att man kan resa till fastlandet och hälsa på sina vänner efter det man flyttat hit. Vid en flytt behöver man ju även en flyttbil. Ön har ett flertal åkerier som hjälper till vid inflyttning och det finns även ett antal företag som erbjuder hjälp med att lagra möblemang och bohag eller dylikt.

Se även vår info vid Nyinflyttningsservice.

Mer information om transporter t o r ön, se: www.lustkusten.com  eller www.nygarn.se

Har du en idé/fråga om transporter och inflyttning, mejla oss på: platsutveckling@gubis.se

Kontaktuppgift Stenkyrka, Per-Henrik Sorby, epost: perhenrik@sorbygard.se

Kontaktuppgift Kräklingbo, Eva Engström, epost: eva.engstrom318@gmail.com

Kontaktuppgift projektledare, Patrik Hjert, epost: platsutveckling@gubis.se

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här

Ladda ned foldern om skolort Kräklingbo med grannsocknar här

Har du en idé/fråga om transporter och inflyttning i stort, mejla oss på:

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram

LUB-Lokalt utvecklingsbidrag
-status beviljade

Ansökningar september 2021

Ansökande / Projekt / Beviljat belopp

Bottarveteatern ekonomisk förening – Teateruppsättning – 35 000. Uppsättning inställd pga pandemin. Medel återbetalda.

Burgsviks Havsbastu – Vidareutv. Havsbastun – 50 000

Endre Bygdegårdsfören. – Bordtennisbord – 12 000

HUS Hamnrätt – Ökad trafiksäkerhet hamnomr. – 10 000

Klintehamns IK – Padelbana – 30 000

Kulturförening Balans i Fokus – Vibr.verk sommarskola – 20 000

Lustkusten Utveckling AB – Barnens äventyrsbana – 50 000

Lärbro Idrottsförening – Belysning Forsavallen – 50 000

Nygarn Utveckling AB – ProvBoprojektet – 50 000

När Idrottsförening – Lekplats När IP – 50 000

Sanda Hembygdsförening – Lekplats – 30 000

Slite Utveckling AB – Industrimark solceller – 40 000

Väskinde Allmänna – Idrottssällskap – 30 000

 

 

Knutpunkt Hemse Utveckling AB – Utegym Hemse – 50 000

Östergarns Idrottsklubb – Utegym Östergarn – 50 000

Rone Utveckling AB – Utegym Rone – 40 000

Etelhem Hembygdsförening – Bad Sigvalde träsk – 50 000

Islandshästföreningen Austur – Mobilt klubbhus – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Discgolfbana – 20 000

Lädubro Utveckling AB – Låt Lärbro blomstra – 20 000

Slite Intresseförening – Karta med besöksmål – 10 000

Slite Intresseförening – Informationstavla stranden – 10 000

Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening – Informationstavla – 10 000

Östergarns Bygdegårdsförening – Informationstavla – 10 000

Hellvi Hembygdsförening – Informationstavla -10 000

Klintetraktens Framtid – Informationstavla – 10 000

KA3 Idrottsförening – Vilobänkar löparspår – 20 000

Produkt Gotland – Bussningsbidrag skolklasser – 50 000. Resan inställd

Återbruk kursverksamhet 20000kr

Ridbana och fotbollsmål. 20000kr

Komplettering av lekplats. 50000kr.

Iordningställande av rastplats. 20000kr

Informationsskyltning. 15000kr.

Byggnation av bollplank och klättervägg samt en grillyta. 20000kr.

Informationsmaterial. 10000kr.

Byggnation av lekplats med klätterställning, gungor och sandlåda. 20000kr

Pedagogiska hjälpmedel. 

34.000kr

Informationsteknik.

34.000kr